نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳

ای خدای من سپاس تو را

 


چه بسیار عیب که پوشیدی بر من و مرا

 

رسوا نکردی

 


و چه بسیار گناه که پنهان کردی و مرا بدان

 

 شهره نساختی

 


و بسا آلودگی ها که بدان دست زدم و تو پرده

 

 من ندریدی

 


و ننگ آن را بر من ننهادی

 


و پیش همسایگان و عیوب جویان که از

 

 نعمت تو بر من رشک میبرند آنها را آشکار

 

 ننمودی

 


♥•٠·


التماس دعا