نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧

هر چه لحظه ها به هم نزدیک تر می شوند

خواب من افسرده تر می شود

هر چه قدم هایم آهسته تر نزدیک می شوند

صدای قدمهایت تند تر دور می شوند

هر چه با خود می گویم من عاشق تو ام

تو بی خیال تر می گویی من ازآن تو نیستم

و هر چه دور تر از تو می شوم

صدای تو نزدیک تر می شود

هر چه باران بیشتر می بارد

من بیشتر فکر می کنم که نیستی

هرچه بیشتر برف می آید

من بیشتر آب می شوم

هرچه راه ها کوتاه تر می شوند

سفر برایم گرانتر می آید

و هر چه ثانیه ها کمتر

زندگی برایم جهنم تر می شود

عجب ثانیه ای است میان ماندن وگذر کردن

هرچه این ثانیه بیشتر طول می کشد

انگار فاصله مردن به من نزدیک تر می شود.