نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧

یا رب دلی دارم که در عالم نمیگنجد

به هر جا میبرم او را ٫ در آن محفل نمی گنجد

برای هر قدم یا رب ٫ به سوی تو دعا کردم

به دستانم نگاهی کن٫ مرا یا رب صدایی کن

مرا یا رب تو یاری ده٫ نشان از این دو راهی ده

به سوی خود بخوان هر دم مرا از خود رهایی ده