نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٧

چیزی که گذشت غم نخور ، به آن چیزی که پس از آن آمد لبخند بزن


 

لبخند ارزانترین راهی است که می توان توسط آن نگاه را وسعت داد


 

آفتابگردان دنبال خورشید می گشت ، ناگهان ستاره ای چشمک زد..


 

آفتابگردان سرش را پایین انداخت


 

آری...گلها هیچ وقت خیانت نمی کنند


 

وقتی ناراحتید از اینکه به چیزی که می خواستید نرسیدید ، محکم باشید و خوشحال.... خداوند در فکر


 

چیز بهتری برای شماست...