نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧

چرا ای  تیغ بر اصغر نشستی

چرا بر طایر بی پر نشستی

الهی چون فلک سرگشته بودی

به قلب حرمله برگشته بودی