نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۱:٤۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٧

هفت نصیحت مولانا

گشاده دست باش، جاری باش، کمک کن (مثل رود)

با شفقت و مهربان باش (مثل خورشید)

اگر کسی اشتباه کرد آن را بپوشان (مثل شب)

  وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ)

متواضع باش و کبر نداشته باش (مثل خاک)

بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا)

اگر می خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آینه)