نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧

724477q91a05862f.gif724477q91a05862f.gif724477q91a05862f.gif724477q91a05862f.gif724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifتو چرا می گویی724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifکه بهاران زیباست724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifو خزان724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifموسم غمگین طبیعت باشد724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifچشم خود باز کنیم724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifو ببینیم که در جشن فرو ریختن724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifاین همه برگ724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifراز زیبایی هست،724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifبرگ ها می سازند724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifفرش زیبایی را724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifزیر پای مردم ،724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifطول پاییز مفروش شده724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifمی رباید ز همه هوش و حواس724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifاینهمه زیبایی اینهمه لحظه ناب724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifتو بگو زیبا نیست؟724477q91a05862f.gif

 

724477q91a05862f.gif724477q91a05862f.gif724477q91a05862f.gif724477q91a05862f.gif724477q91a05862f.gif