نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧

بهار-بیست دات کام   تصاویر زیبا سازی وبلاگ    www.bahar-20.com

 

poempar.persiangig.ir.setareh.gifشاید این جمعه بیاید شاید...poempar.persiangig.ir.setareh.gif

poempar.persiangig.ir.setareh.gifکس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهیpoempar.persiangig.ir.setareh.gif

poempar.persiangig.ir.setareh.gifباز کن در به جز این خانه مرا نیست پناهیpoempar.persiangig.ir.setareh.gif

 

poempar.persiangig.ir.setareh.gifخبر آمد خبری در راه استpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifسرخوش آن دل که از آن آگاه استpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifشاید این جمعه بیاید...شایدpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifپرده از چهره گشاید...شایدpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifدست افشان...پای کوبان می رومpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifبر در سلطان خوبان می رومpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifمی‌روم بار دگر مستم کندpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifبی‌سر و بی‌پا و بی‌دستم کندpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifمی‌روم کز خویشتن بیرون شومpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifدر پی لیلا رخی مجنون شومpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifهر که نشناسد امام خویش راpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifبر که بسپارد زمام خویش راpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifبا همه‌ی لحن خوش آواییمpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifدر به در کوچه‌ی تنهاییمpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifای دو سه تا کوچه ز ما دورترpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifنغمه‌ی تو از همه پر شورترpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifکاش که این فاصله را کم کنیpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifمحنت این قافله را کم کنیpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifکاش که همسایه‌ی ما می‌شدیpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifمایه‌ی آسایه‌ی ما می‌شدیpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifهرکه به دیدارتونایل شودpoempar.persiangig.ir.setareh.gif

poempar.persiangig.ir.setareh.gifیک شبه حلال مسائل شودpoempar.persiangig.ir.setareh.gif

 


poempar.persiangig.ir.setareh.gifدوش مرا حال خوشی دست دادpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifسینه‌ی ما را عطشی دست دادpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifنام تو بردم لبم آتش گرفتpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifشعله به دامان سیاوش گرفتpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifنام تو آرامه‌ی جان من استpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifنامه‌ی تو خط امان من استpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifای نگهت خاست گه آفتابpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifدر من ظلمت زده یک شب بتابpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifپرده برانداز ز چشم ترمpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifتا بتوانم به رخت بنگرمpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifای نفست یار و مددکار ماpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifکی و کجا وعده‌ی دیدار ماpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifدل مستمندم ای جان، به لبت نیاز داردpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifبه هوای دیدن تو هوس حجاز داردpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifبه مکه آمدم ای عشق تا تو را بینمpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifتویی که نقطه‌ی عطفی به اوج آیینمpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifببوسم خاک پاک جمکران راpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifتجلی خانه‌ی پیغمبران راpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifخبر آمد خبری در راه استpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifسر خوش آن دل که ار آن آگاه استpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifشاید این جمعه بیاید...شایدpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifپرده از چهره گشاید...شایدpoempar.persiangig.ir.setareh.gif

 

http://javidan.persiangig.ir/image/mah12.jpg

 

 

 

بهار-بیست دات کام   تصاویر زیبا سازی وبلاگ    www.bahar-20.com