نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧

The image “http://i34.tinypic.com/j953s0.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

 در حالی که آخرین قطره باران را زمزمه می کنم

 خود را به پشت پنجره تماشا می رسانم

 و با تمام وجود دعا میکنم

 که تو زودتر بیایی و چراغ آفتاب را از ابرها بگیری.

 صبحگاهان در لبخند خورشید، نگاه روشن تو را می جویم

 و شامگاهان در تبسم دلنشین ماه تو را می بینم.

 کاش عشق را در نگاه بارانی من می خواندی...