نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧

2dvka4w.jpg2dvka4w.jpg2dvka4w.jpg2dvka4w.jpg2dvka4w.jpg2dvka4w.jpg2dvka4w.jpg2dvka4w.jpg

 

بر تمام برگهای پاییزی

نامی را حک میکنم

که دلم آن را برای خود

با هزاران واژه عاشقانه

معنا می کند

نامی که خوب میشناسمش

و برای صدا کردنش

تمام سلول های خسته تنم

و وجد می آید

من این روزها نام تو را

بر تمام برگهای زردونارنجی

حک میکنم

وحتی برای آنکه کسی این برگها را

که به نام تو متبرک شده اند

زیر پا له نکند

تمامشان را به درخت میدوزم

نام تو را بر برگهای رنگین مینگارم

چرا که همه خود همیشه مانند

برگهای پاییزی رنگ وارنگنند

و تو در همه فصلهای سال با من یکرنگی

2dvka4w.jpg2dvka4w.jpg2dvka4w.jpg2dvka4w.jpg2dvka4w.jpg2dvka4w.jpg2dvka4w.jpg2dvka4w.jpg