نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧

یکی را دوست می داشتم ولی دادگاه زندگی مارا محکوم

 

به جدایی کرد. می خواستم برای از دست دادنش اشک

 

بریزم ولی تمام اشک هایم را برای به دست آوردنش

 

ریخته بودم از خدا می خوام توان این را به من بدهد که

 

یک بار فریاد بکشم :

 

نامرد