نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧


خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند

و دست منبسط نور روی شانه آنهاست

نه ، وصل ممکن نیست

همیشه فاصله ای هست

دچار باید بود

وگرنه زمزمه حیرت میان دو حرف

حرام خواهد شد

و عشق

صدای فاصله هاست

صدای فاصله هایی که غرق ابهامند

نه ،‌صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند

و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر

همیشه عاشق تنهاست....