نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧

بشکن و منتظر نمون
دل واسه ی
 شکستنه
اما فقط یادت باشه
این دفعه نوبت منه
میخوای بمون میخوای برو
پای خودت خوب وبدش
اما اگه میخوای باشی
رفا قتی بزن قدش
بشکن و منتظر نمون
دل واسه ی
 شکستنه
خیال می کردی قلب من
تاب شکستن نداره
منتظری بازم دلم
پیش دلت کم بیاره
مرام ما تو عاشقی
یکدلی وصداقته
وقتی میگم نوکرتم
این آخر رفاقت