نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٧

1457745k8p286od3g.gif
دوست داشتن یعنی


  


دوست داشتن یعنی
گلی به دستت می دهم
تا دروازه ای  به گلستانی بگشائی
  
آینه های موازی
دوست داشتنم را
 وسعت می دهند
 
 دوست داشتنی
چرا نمی شوم
در چشم ماهی ؟
  


 عقربه که تند تر می چرخد
دوست داشتنم
گر می گیرد


 ازمن مرنج
تلاش کن
دوستت بدارم 
 


  
صدای بارش باران
نمی گذارد بگویم
دوستت دارم
 
از درخت دوست داشتن
اگر می توانی
 پیچک تردید را جداکن
 
درخت تنهائیم را
با دوست داشتن
 تزیین کردم
 
همه چیز گران و سخت شده
دوست داشتن فقط
ارزان است و ساده


 
 
تا گل محمدی حسد نورزد
 دوست داشتنت را
 پنهان کردم 
 
 
 
حس دوست داشتن
به قشنگی دوست داشتن نیست
 


 تا دوستش نداشتم
ندانستم
که دوستش دارم
 
چون دوستت دارم
سخت ترین کلام
« دوستت دارم » گفتن است
 


 دلت می خواهد
دوست بداری یا دوستت بدارند
اگر می خواهی دوست بداری
دوستت دارم


1457745k8p286od3g.gif