نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۳:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٧

ErrooorTM.CoM| گروه اینترنتی ارور تیم

2vbu3dg.gifچشمای تو برای من عالم زندگانیه 2vbu3dg.gif
2vbu3dg.gifرنگ چشات برای من امید زندگانیه2vbu3dg.gif
2vbu3dg.gifمن میمیرم اگه تو پیشم نمونی2vbu3dg.gif

2vbu3dg.gifعزیز من 2vbu3dg.gif
2vbu3dg.gifرنگ دلم آبی شده میشه تو پیشم بمونی2vbu3dg.gif
2vbu3dg.gifچشمای من منتظرن منتظر رسیدنت 2vbu3dg.gif
2vbu3dg.gifبیا دیگه تنهام نزار فرشته ها ندزدنت ؟2vbu3dg.gif

2vbu3dg.gifعزیز من 2vbu3dg.gif
2vbu3dg.gifاین قلب من میتپه برای تو همینو بس 2vbu3dg.gif
2vbu3dg.gifدق میکنم اگه نیای من میمیرم گوشه قفس2vbu3dg.gif
2vbu3dg.gifوای رسیدی عزیز من دلم برات تنگ شده بود2vbu3dg.gif
2vbu3dg.gifعزیز من 2vbu3dg.gif

2vbu3dg.gifمیدونستی دیشب هیچ ستاره ای غایب نبود 2vbu3dg.gif
2vbu3dg.gifمن بودمو تو بودیو ستاره ها مهمونمون 2vbu3dg.gif
2vbu3dg.gifپیشم بمون پیشم بمون پیشم بمون2vbu3dg.gif

 

ErrooorTM.CoM| گروه اینترنتی ارور تیم