نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧

خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند

و دست منبسط نور روی شانه آنهاست

نه ، وصل ممکن نیست

همیشه فاصله ای هست

دچار باید بود

وگرنه زمزمه حیرت میان دو حرف

حرام خواهد شد

و عشق

صدای فاصله هاست

صدای فاصله هایی که غرق ابهامند

نه ،‌صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند

و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر

همیشه عاشق تنهاست....