نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧

نه این سکوت را کسی نمی شکند

هیچ  کس  مرا  صدا  نمی زند

ای همه آدم هایی  که

گوش هایتان را گرفته اید

چشمانتان  را  بسته اید

و ای همه آنهایی که

از سرمای زمستان

به خانه های تان

پناه  برده اید

هنوز آغاز  شب   است

هنوز ماه نتابیده

هنوزستاره نخندیده

من هر شب ماه را می بینم

اگر ابرها بگذار ند

و سری به ستاره ها می زنم

اگر باران نبارد

من  هر  شب  از آسمان  می پرسم

که چرا پر پرواز من شکسته است؟

و پاسخم سکوت

اگر گریه  بگذارد