نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧

65431yc7daenr9e.gif

 

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست میدارم

 

تو را به خاطر عطر نان گرم


 

برای برفی که آب می شود دوست میدارم

 

تو را برای دوست داشتن دوست میدارم


 

تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست میدارم


 

تو را به خاطر دوست داشتن دوست میدارم


 

برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت


 

لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست میدارم


 

تو را به خاطر خاطره ها دوست میدارم


 

برای پشت کردن به آرزوهای محال


 

به خاطر نابودی توهم و خیال دوست میدارم


 

تو را برای دوست داشتن دوست میدارم


 

تو را به خاطردود لاله های وحشی


 

به خاطر گونه ی زرین آفتابگردان


 

برای بفشیه بنفشه ها دوست میدارم


 

تو را به خاطر دوست داشتن دوست میدارم


 

تو را به جای همه کسانی که ندیده ام دوست میدارم


 

تو برای لبخند تلخ لحظه ها


 

پرواز شیرین خاطره ها دوست میدارم


 

تورا به اندازه ی همه ی کسانی که نخواهم دید دوست میدارم


 

اندازه قطرات باران ، اندازه ی ستاره های اسمان دوست میدارم


 

تو را به اندازه خودت ، اندازه آن قلب پاکت دوست میدارم


 

تو را برای دوست داشتن دوست میدارم


 

تو را به جای همه کسانی که نمی شناخته ام دوست میدارم


 

تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیسته ام دوست میدارم


 

برای خاطر عطر نان گرم و برفی که آب می شود و برای نخستین گناه


 

تو را به خاطر دوست داشتن...دوست می دارم


 

تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم...دوست میدارم

 post-4-1177916468.gif