نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧

989321gyey13hzit.gif

http://i19.tinypic.com/6g011yc.gifاگه بگى دوستم دارى  http://i19.tinypic.com/6g011yc.gif

http://i19.tinypic.com/6g011yc.gifتا آسمون پر مى گیرمhttp://i19.tinypic.com/6g011yc.gif

http://i19.tinypic.com/6g011yc.gifزندگى گذشتم رو، دوباره ازسرمى گیرم http://i19.tinypic.com/6g011yc.gif

http://i19.tinypic.com/6g011yc.gifاگه بگى دوستم دارىhttp://i19.tinypic.com/6g011yc.gif

http://i19.tinypic.com/6g011yc.gif مى میرم و زنده مى شمhttp://i19.tinypic.com/6g011yc.gif

http://i19.tinypic.com/6g011yc.gif روشن تر از روز خدا،خورشیدتابنده مى شمhttp://i19.tinypic.com/6g011yc.gif

http://i19.tinypic.com/6g011yc.gifاگه بگى به غیر من http://i19.tinypic.com/6g011yc.gif

http://i19.tinypic.com/6g011yc.gif  کسى تو دنیا ندارىhttp://i19.tinypic.com/6g011yc.gif

http://i19.tinypic.com/6g011yc.gif روگفته هاى  این و اون از ته دل پابزارىhttp://i19.tinypic.com/6g011yc.gif

http://i19.tinypic.com/6g011yc.gifمن هم برات فدا مى شمhttp://i19.tinypic.com/6g011yc.gif

http://i19.tinypic.com/6g011yc.gifگریه بى صدا مى شمhttp://i19.tinypic.com/6g011yc.gif

http://i19.tinypic.com/6g011yc.gifاگه بگى یار منى http://i19.tinypic.com/6g011yc.gif

http://i19.tinypic.com/6g011yc.gif همدم و غمخوار منى http://i19.tinypic.com/6g011yc.gif

http://i19.tinypic.com/6g011yc.gifمن هم برات یار مى شم http://i19.tinypic.com/6g011yc.gif

http://i19.tinypic.com/6g011yc.gif یار وفادار مى شم!...http://i19.tinypic.com/6g011yc.gif

989321gyey13hzit.gif