نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٧

زمن راز خویش ار نداری نگاه

                                             نگه داشتن رازت از من مخواه

                                     24.gif24.gif24.gif

بدی هم چو آتش بود در نهان

                                             که  پیدا کند خویشتن  ناگهان

                                     24.gif24.gif24.gif

بد اندر دل ار چند  پنهان  بود

                                              ز  پیشانی  مرد  تابان  بود