نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٧

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان                www.bahar20.sub.ir

2eyhm4p.gifکاش برایم دعا می کردی 2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifبا تو ام همین تو که این صفحه رو گذرا می بینی2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifمرا دعا کن2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifببین چگونه پریشان گشته ام2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifآشفتگی رسم قشنگی نیست2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifسالهاست که تنها اشفته و پریشانم2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifمرا دعا کنید 2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifبگو پیدا بشه2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifراحت بشه2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifگاهی فقط ارامش میخواهم2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifگاهی فقط می خواهم همه چیز به انتها برسه2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifگاهی فقط می خواهم سکوت بشنوم2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifگاهی به تنهایی شکنجه های زمانه را تحمل می کنم2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifبه خدا بگو 2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifدوستم داشته باشه 2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifبهش بگو 2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifانقدر که بین من و او فاصله است من بد نیستم2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifنترس مزا دعا کن2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifمن به هیچ کس طعنه نمی زنم حتی اگر بشنوم

2eyhm4p.gifرمن نفرین نمی کنم حتی وقتی ازار می بینم 2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifیا نفرین می شنوم2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifمن ..2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifواقعا نمی دانم چه بدی کرده ام2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifباور کن خیلی فکر می کنم2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifهمه اش یک چیز 2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifکارهایی که نیمه می مانند2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifو باور کن تقصیر من نبود که نیمه مانده اند2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifمید انی 2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifمن نمی دانم چرا به مشکلی بر می خورم2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifبه خدا بگو اسانی در کارش بینداز2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifبه خدا بگو دلگیرم اما ...2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifقهر نکرده ام 2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifنمی دانم چرا و چه چیز را تاب می آورم2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifفقط می دانم همین زندگی ساده من به سختی می گذرد2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifمن ارزوی بدی نمی کنم من فقط2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifدوست دارم دنیا را بگردم2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifاین همه سختی تو همین یه وجب خانه و نیم وجب اتاق 2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifتو نمی دانی 2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifاما مرا دعا کن2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifدعا2eyhm4p.gif

Untitled-4.jpg