نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸

gif

4dd0q47.gifنمیخواهم بمیرم ،4dd0q47.gif

4dd0q47.gifحال که عاشق شدم دگر نمیخواهم بمیرم4dd0q47.gif

4dd0q47.gifای فرشته مرگ اندکی صبر کن ،4dd0q47.gif

4dd0q47.gifهنوز به او که عاشقش شدم نگفتم دوستش دارم4dd0q47.gif

4dd0q47.gifهنوزنگفته ام چشمانم منتظر یک نگاه اوست ،4dd0q47.gif

4dd0q47.gifهنوز نگفته ام زندگی بدون او برایم محال است ،4dd0q47.gif

4dd0q47.gifهنوزنگفتم تنها بهانه نفس کشیدن هایم اوست،4dd0q47.gif

4dd0q47.gifهنوزنگفتم هرسپیده دم تنها به دیداراوبیدارمیشم4dd0q47.gif 

4dd0q47.gif و هرشب با خیال چشمانش میخوابم ،4dd0q47.gif

4dd0q47.gifهنوز نگفته ام دوست دارم در آغوشش بگیرم 4dd0q47.gif

4dd0q47.gifو تنها در آغوش او بمیرم 4dd0q47.gif

post-4-1177916468.gif