نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸

  gol.gifز چشمت اگر چه که دورم هنوز  gol.gif
  gol.gifپر از اوج و عشق و غرورم هنوز  gol.gif
  gol.gifاگر غصه بارید از ماه و سال   gol.gif
  gol.gifبه یاد گذشته صبورم هنوز   gol.gif
  gol.gif 
شکستند اگر قاب یاد مرا   gol.gif
  gol.gif
دل شیشه دارم بلورم هنوز   gol.gif
  gol.gif 
سفر چاره ی دردهایم نشد   gol.gif
  gol.gif 
پر از فکر راه عبورم هنوز   gol.gif
  gol.gif 
ستاره شدن کار سختی نبود   gol.gif
  gol.gif 
گذشتم ولی غرق نورم هنوز   gol.gif
  gol.gif 
پر از خاطرات قشنگ توام  gol.gif 
  gol.gif 
پر از یاد و شوق و مرورم هنوز   gol.gif
  gol.gifترا گم نکردم خودت گم شدی   gol.gif
  gol.gif 
من شیفته با تو جورم هنوز   gol.gif
  gol.gif 
اگر جنگ با زندگی ساده نیست   gol.gif
  gol.gif 
در این عرصه مردی جسورم هنوز   gol.gif
  gol.gifاگر کوک ماهور با ما نساخت   gol.gif
  gol.gif 
پر از نغمه ی پک و شورم هنوز   gol.gif
  gol.gifقبول است عمر خوشی ها کم است   gol.gif
  gol.gif 
ولی با توام پس صبورم هنوز  gol.gif