نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٧

در زندگی , اشتباهات زیادی کرده ام!...

 

 اشتباهاتی که گاهی مدام , سایه اش را در کنارم حس می کنم..

 

 دل هایی را شکسته ام !!!..

 

 که صدای شکسته شدنشان را و پژواکش را در خودم دائما , به وضوح می شنوم

 

 چیزهایی را ندیده به حال خود رها کرده ام!!!...

 

 که تصویرشان را مدام , در حرکت پیوسته ام , می بینم.

 

 و دردهایی را درمان نبوده ام!!!..

 

 که دردش را , ممتد و سنگین , در تمامی زندگی ام , احساس می کنم.

 

 و شیطان در کنارم , دلداری ام می دهد که :

 

  انسان ، جائز الخطاست ....