نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۸

پنجره را باز کن

 

تا خدا را صدا بزنی

 

تا بگویی

 

چقدر دوستش داری

 

اگر آنقدر کوچکی یا خسته

 

که دستت به دستگیرۀ پنجره نمی رسد تا بازش کنی

 

آهسته خدا را صدا بزن

 

تا پنجره را باز کند

 

تا بگوید

 

چقدر دوستت دارد