نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ٧:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸

 

دستی که زخم می زند ٬
نا پیداست
اما زخم ٬
عریان تر از طلوع آینه در روز است
شاید که تن به تیغ دوست سپردن
راهی به سوی تست .....
دوستی دیگر ٬
دستی دیگر ٬
و زخمی دیگر ...