نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸

 

دستی که زخم می زند

نا پیداست

اما زخم

عریان تر از طلوع آینه در روز است

شاید که تن به تیغ دوست سپردن 

راهی به سوی تست 

  دوستی دیگر

دستی دیگر 
زخمی دیگر ...