نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ٧:۳٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٧

شبی در محفلی ذکر علی بود

شنیدم عارفی فرزانه فرمود

اگر آتش به زیر پوست داری

نسوزی گر علی را دوست داری

خورشید شکفته در غدیر است علی

باران بهار در کویر است علی

بر مسند عاشقی شهی بی همتاست

بر ملک محمدی امیر است علی
کلمات کلیدی :شبی محفلی علی و کلمات کلیدی :خورشیدشکفته در غدیر است و کلمات کلیدی :باران بهار در کویر است علی و کلمات کلیدی :بر ملک محمد امیر است علی