نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ٢:٢٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٩ آذر ۱۳۸٧

2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif

می خواستم خراب نگاهش شوم، نشد
بیچاره ی دو چشم سیاهش شوم، نشد

2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif

می خواستم که در دل شبها ستاره ای
چرخان به گرد صورت ماهش شوم، نشد

2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif

می خواستم که وقت هماغوش او شدن
حتی فدای حس گناهش شوم، نشد

2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif

می خواستم دریچه ی پژواک خنده اش
یا آینه مقابل آهش شوم، نشد

2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif

گفتم به خود که همدم تنهایی اش شوم
بی چشمداشت پشت و پناهش شوم، نشد

2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif

می خواستم که حادثه باشم برای او
شیرین و تلخ قصه ی راهش شوم، نشد

2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif

می خواستم به شیوه ی ایثار و معجزه
قبله برای قلب و نگاهش شوم، نشد

2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif

گفتم به خود همیشه ی او می شوم ولی
حتی نشد که گاه به گاهش شوم، نشد

2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif2namwy8.gif