نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧

من زندگی را در عشق

عشق را در قلب

قلب را به خاطر این که خانه توست

دوست دارم

من اندوه را در اشک

اشک را در چشم

چشم را به خاطر دیدن تو دوست دارم

من عشق را در سکوت

سکوت را در تنهایی

تنهایی را به خاطر تپیدن قلبم

قلبم را برای تو و تو را همچون قلبم

دوست دارم