نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧

من به غیر از تو نخواهم ،چه بدانی، چه ندانی


از درت روی نتابم ،چه بخوانی ،چه برانی


دل من میل تو دارد، چه بجوئی، چه نجوئی


من که بیمار تو هستم چه بپرسی ، چه نپرسی،


جان به راه تو سپارم ،چه بدانی، چه ندانی


می توانی به همه عمر دلم را بفریبی


ور بکوشی زدل من بگریزی نتوانی


جانی از بهر تو دارم ،چه بخواهی ،چه نخواهی


شعرم آهنگ تو دارد ،چه بخوانی ،چه نخوانی