نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧

کلبه ای

به نام عشق   

با  

ضمانت نامه خوشبختی

کبوترانی سپید 

با  

دعوتنامه ای سنجاق شده به منقار

زنگ 

زنگ 

زنگ  

در باز شد  

قشنگ بود 

و  

ما رفتیم 

همه چیز بود 

نام  

شهرت  

بازی  

بازیگر 

و  

بازیگردان  

همه چیز بود 

نشاط هم بود  

طنز و نیشخند هم بود 

 هفت سنگ و  

قایم با شک هم بود  

آسمان هم داشت  

طلوع و غروب تبسم هم بود 

بد نبود 

 باغچه و گل و  

حوض و مرغ و ماهی هم 

بود 

خروس طلایی هم داشت 

کف پوش های شطرنجی

و شاه و وزیر 

و

سرباز هم بود 

همه چیز بود 

گیجی و غفلت هم بود

همه چیز بود 

... 

خدا نبود    

 زشت بود ... 

 ما برگشتیم !