جانم بستان......

ای دوست قبولم کن و جانم بستان

               مستم کن و از هر دو جهانم بستان

/ 3 نظر / 3 بازدید
ثنا

واقعا شعرت خيلي پر معني و قشنگه[لبخند]

زری

با هر كه دلم قرار گيرد بي تو آتش به من اندر زن و آنم بستان ... نمیدونستم وبلاگ به این زیبایی دارین .موفق باشید [گل]