دوستت دارم...

تنهایی را می پذیرم اگر بدانم

روزی با تو سخن خواهم گفت ...

 
تیره بختی رامی پذیرم اگر بدانم

روزی چشمان تو را خواهم سرود...

 
مرگ را می پذیرم اگربدانم

روزی تو خواهی فهمید که دوستت دارم...

/ 0 نظر / 4 بازدید