نازنین من......

نازنین من!

زندگی آن نیست که تو میپنداریش

زندگی آن لحظه ایست

که دل من ابری میشود

وچشمان من

به شفق می نشینند

زندگی آن لحظه ایست

که تو

مرا نگاه میکنی

ومن معنا میشوم

سکوت میکنم

ولبریز از صدای تو میشوم

زندگی آن لحظه ایست

که تو

می خندی

من تهی از دلیل میشوم

وهمه تو می شوم

/ 1 نظر / 8 بازدید
محمد

خواستم سایتی رو معرفی کنم که در ازای یک بیت شعر GIS شارژ ایرانسل هدیه میده http://booken.xzn.ir