تو کجایی؟...

وقتی بارونیه چشمام تو کجایی؟

تک و تنها مونده دستام تو کجایی؟

وقتیپـرپـر می زنه این دل زارم

ساکت و خاموشه لبهام تو کجایی؟

وقتی بی تونازنین بی همنشین و

گوشه گیری تک وتنهام تو کجایی؟

وقتی بغض تو گلومو گونه هام خیسه

یه نوازشگرو می خوام تــو کجایی؟

چشمای تو یه فانوسهمیشه روشن

وقتی سوت و کوره شبهام تو کجایی؟

وقتی من با هر نفس لحظهبه لحظه

تو رو عاشقونه می خوام تو کجایی؟

/ 0 نظر / 4 بازدید