تبار بهار....

تو از تبار بهاری، چگونه بی تو بمانم
شمیم عاطفه داری، چگونه بی توبمانم؟

تو از سلاله نوری، تو آفتابحضوری
به رخش صبح سواری، چگونه بی تو بمانم؟

تویی که باده نابی، وگرنه بی توچه سخت است
تمام عمر خماری، چگونه بی تو بمانم؟

ببار ابر بهاری، هنوز شهره شهراست
کرامتی که تو داری، چگونه بی تو بمانم؟

بیا به خانه دل ها، که در فراقتو دل را
نمانده است قراری، چگونه بی تو بمانم؟

/ 0 نظر / 4 بازدید