گوشه گوشه های تهرون

گوشه گوشه های تهرون هر کجا که پا میذارم
می بینم از تو وتهرون هزار تا خاطره دارم

روی اون نیمکت آبی گوشه پارک که میشینم
تو رومثل اون قدیما کنار خودم می بینم

تو کجایی که من تنهای تنهام
تو کجایی مناون روزا رو می خوام

با یه بارونی کهنه توی مهمیرم و میرم
از همه مردم تهرون سراغ تو رو می گیرم

همه کوچه های شهرو بههوای تو میگردم
تا شاید بازم بگیرم دستتو تو دست سردم

تو کجایی که منتنهای تنهام
تو کجایی من اون روزا رو می خوام

وقتی پاییز میشه تهرون یادرفتن میوفتم
صدای گریه برگ و زیر پاهات می شنو فتم

آسمونم گریه می کردوقت رفتنت عزیزم
رفتی با غروب از این شهر دیگه هیچ توروندیدم

تو کجایی که من تنهای تنهام
تو کجاییمن اون روزا رو می خوام

/ 2 نظر / 9 بازدید
Mrs. F

این شعر رو حامد هاکان خونده .. میدونین کجا میشه پیداش کنم؟