فقط بیا

 که بر نمی گردی تو هیچوقت

 نمی خواهمم داشته باشمت،نترس

 فقط بیا

 در خزان خواسته هام

   کمی قدم بزن

    تا ببینمت

 دلم برای راه رفتنت تنگ شده است...

/ 2 نظر / 4 بازدید
عارفه

سلام کوروش جان موفق باشی. [قلب][گل][ماچ]