یا رب....

 

یارب

 

فریاد میزنم تورا

 

فریادی از عمق وجود

 

باشد که فریادم رسد به آسمانها

 

میدانم که فریاد مرا بین اینهمه فریاد میشنوی

 

خودت گفتی : بخوانید مرا تا استجابت کنم شما را .

 

 

( یا حق )

/ 0 نظر / 15 بازدید