و زخمی دیگر....

 

دستی که زخم می زند ٬
نا پیداست
اما زخم ٬
عریان تر از طلوع آینه در روز است
شاید که تن به تیغ دوست سپردن
راهی به سوی تست .....
دوستی دیگر ٬
دستی دیگر ٬
وزخمی دیگر ...

/ 7 نظر / 4 بازدید
حمیدم

اگر با من نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی

عارفه

متن زیبایی بود . سلام گلی تولدمه , نمیایی جشن تولد. $$$$$_______________________________$$$$$ __$$$$$$$$*_________ _________,,$$$$$$$$* ___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$* ____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$ ______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$**** __________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,, _____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,, ____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$ ___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,, _,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',, *____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____* ______,;$*$,$$**'____________**'$$***,, ____,;'*___'_.*__________________*___ '*,, ,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,, *.° ? ...° ....O .......°o O ° O .................° .............. ° ............. O .............o....o°o .................O....° ............o°&

سامین

زندگی بازیی است که جدی گیرندگان آن بازندگان آنند به امید همیشه برنده بودن شما به نام او برای او به یاد او

ستاره

سلام چه قشنگ مي نويسيد... دوست داشتيد تبادل لينك كنيم...

نسترن

خیلی قشنگ بود واقعا هر چه از دل بر آید بر دل نشیند اشک منو در آوردی

زری

چه گویم ؟؟؟؟؟؟ که نا گفتنم بهتر است