فاصله....

امشب من از تصویر دنیا فاصله دارم

حتی از این عاشق شدن ها هم گله دارم

تقدیر خود را زیرو رو ،نه! می تکانم باز

امشب من از تقدیر خود صد مسئله دارم

از بس غزل هایم به چشمم تیره و تارند

حس می کنم یک کوه کاغذ باطله دارم

شب می وزد در کوچه باغ خاطراتم باز

ماهی که نه! اما دلی بی حوصله دارم

در وسعت خیس خیابان ، زیر چتر شعر

حس می کنم من بارشی از چلچله دارم

در دستهایم نیست جز شعری برای تو

اخر من از تصویر دنیا  فاصله دارم!

/ 0 نظر / 4 بازدید