یا لطیف....

یا لطیف...

ایستاده ام که تنها تــو

تماشایم کنی...

 نزدیکتر از همه...

جایی میانِ بارانی چشم هایم...

جایی میان تنهایی دست هایم...

 میان بی پناهی شانه هایم...
 
قصه تـــو

قصه همان  کسی است...

که همیشه هست... 

حتی وقتی که همه می روند...

حتی وقتی که هیچ نگاهی مراقبِ آدم نیست

/ 0 نظر / 12 بازدید